ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 Η ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 6974421529.

Σάββατο, 19 Ιουλίου 2014

Ο Απόστολος 20 Ιουλίου - Του Προφήτου

(᾿Ιακ. ε´ 10-20)
Ἀδελφοί, ὑπόδειγμα λάβετε τῆς κακοπαθείας καὶ τῆς μακροθυμίας τοὺς προφήτας, οἳ ἐλάλησαν τῷ ὀνόματι Κυρίου. ᾿Ιδοὺ μακαρίζομεν τοὺς ὑπομένοντας· τὴν ὑπομονὴν ᾿Ιὼβ ἠκούσατε, καὶ τὸ τέλος Κυρίου εἴδετε, ὅτι πολύσπλαγχνός ἐστιν ὁ Κύριος καὶ οἰκτίρμων. Πρὸ πάντων δέ, ἀδελφοί μου, μὴ ὀμνύετε μήτε τὸν οὐρανὸν μήτε τὴν γῆν μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον· ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ ναὶ ναί, καὶ τὸ οὒ οὔ, ἵνα μὴ εἰς ὑπόκρισιν πέσητε. Κακοπαθεῖ τις ἐν ὑμῖν; Προσευχέσθω· εὐθυμεῖ τις; Ψαλλέτω. ᾿Ασθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; Προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ᾿ αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου· καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος· κἂν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ. ᾿Εξομολογεῖσθε ἀλλήλοις τὰ παραπτώματα, καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆτε· πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη. ᾿Ηλίας ἄνθρωπος ἦν ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν, καὶ προσευχῇ προσηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι, καὶ οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ μῆνας ἕξ· καὶ πάλιν προσηύξατο, καὶ ὁ οὐρανὸς ὑετὸν ἔδωκε καὶ ἡ γῆ ἐβλάστησε τὸν καρπὸν αὐτῆς. ᾿Αδελφοί, ἐάν τις ἐν ὑμῖν πλανηθῇ ἀπὸ τῆς ἀληθείας, καὶ ἐπιστρέψῃ τις αὐτόν, γινωσκέτω ὅτι ὁ ἐπιστρέψας ἁμαρτωλὸν ἐκ πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ σώσει ψυχὴν ἐκ θανάτου καὶ καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν.

Απόδοση σε απλή γλώσσα 
Αδελφοί μου, πάρτε γιὰ παράδειγμα καρτερικότητας στὶς θλίψεις τοὺς προφῆτες, ποὺ

Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014      Η ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 6974421529.

Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ    Η Ενορία μας και φέτος πραγματοποίησε το Ιερό Προσκύνημα της στο νησί της Τήνου, την Τετάρτη 09 Ιουλίου 2014.και την Πέμπτη  10 Ιουλίου  2014.
     Την Τετάρτη αναχωρήσαμε από την Χαλκίδα τις πρώτες πρωινές ώρες για να μεταβούμε στο λιμάνι της Ραφήνας και να πάρουμε το πλοίο της γραμμής.  Με την άφιξη μας στο Λιμάνι της Τήνου  είχαμε την ευλογία να μεταβούμε με πούλμαν στην Ιερά Μονή Κεχροβουνίου για να προσκυνήσουμε το Καθολικό της Ιεράς Μονής που είναι αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου  αλλά και να ανεβούμε στον Ναό της Αγίας Πελαγίας  και να προσκυνήσουμε την Αγία Κάρα της. Στην συνεχεία επισκεφθήκαμε τα χωριά Φαλατάδο, Εξώβουργο,  και Σκαλάδο.  
  Το απόγευμα της ίδιας ημέρας επισκεφθήκαμε τον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών Τήνου και στην συνεχεία   πραγματοποιήσαμε τον εσπερινό στον Πανίερο Ναό της Μεγαλόχαρης και την Ιερά Παράκληση της Παναγίας μας.
  Την Πέμπτη  το πρωί  τελέσαμε  την Θεία Λειτουργία στον Ναό της Μεγαλόχαρης. Μετά την Θεία Λειτουργία   πήραμε Αγίασμα από τον Ναό της ευρέσεως  της Αγίας Εικόνος  επισκεφθήκαμε τα Μουσεία που βρίσκονται μέσα στο χώρο του Ιερού Προσκυνήματος και στην συνεχεία πήραμε το πλοίο για την επιστροφή.

Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2014

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

   Η Ενορία μας με τον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Χαλκίδος πραγματοποίησαν και φέτος Ιερό Προσκύνημα στην Κωνσταντινούπολη από το Σάββατο 28 Ιουνίου 2014 έως και την Παρασκευή 04 Ιουνίου 2014.
     Είχαμε την δυνατότητα να επισκεφθούμε τον Πατριαρχικό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, την Αγία Σοφία, την Μονή της Χώρας την Παναγία τον Βλαχερνών όπου τελέσαμε και Ιερά Παράκληση και η οποία αυτές τις ημέρες Πανηγύριζε.
    Επισκεφθήκαμε την Σχολή της Χάλκης και εκεί είχαμε την δυνατότητα να μας ξεναγήσει ένας εκ των διακόνων της Σχολής αλλά και να προσκυνήσουμε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος και τα Πριγκιπόννησα., το Μπλε Τζαμί , την όμορφη κλειστή Αγορά αλλά και την Αιγυπτιακή αγορά.
   


Είχαμε την δυνατότητα να κάνουμε μία όμορφη βόλτα με πλοίο στο Βόσπορο και να γευτούμε τα όμορφα παραδοσιακά εδέσματα.

Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

Ο Απόστολος Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων Ἀποστόλων τῶν ΙΒ΄

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α' Δ´ 9 - 16
9 δοκῶ γὰρ ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. 10 ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. 11 ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνητεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν 12 καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσί· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, 13 βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι. 14 Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ’ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶ· 15 ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ’ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. 16 παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε.

 Ερμηνευτική απόδοση
 9 Αλλ' ημείς οι Απόστολοι κάθε άλλο παρά βασιλείαν και δόξαν έχομεν κερδήσει στον κόσμον αυτόν. Διότι νομίζω, ότι ο Θεός ημάς τους Αποστόλους μας έχει δείξει εις τα μάτια όλων των ανθρώπων σαν τους πιο τελευταίους, σαν καταδικασμένους εις θάνατον, που βαδίζουν στον τόπον

Το Εὐαγγέλιον - Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων Ἀποστόλων τῶν ΙΒ΄

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Θ´ 36 - 36
36 Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν ὅτι ἦσαν ἐκλελυμένοι καὶ ἐρριμμένοι ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι´ 1 - 8
1 Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν. 2 Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐισι ταῦτα· πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος καὶ Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, 3 Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος, Θωμᾶς καὶ Ματθαῖος ὁ τελώνης, Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ἁλφαίου καὶ Λεββαῖος ὁ ἐπικληθεὶς Θαδδαῖος, 4 Σίμων ὁ Κανανίτης καὶ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν. 5 Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων· Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε, καὶ εἰς πόλιν Σαμαριτῶν μὴ εἰσέλθητε· 6 πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. 7 πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι Ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 8 ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, λεπροὺς καθαρίζετε, νεκροὺς ἐγείρετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε· δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε.  
 
Ερμηνευτική απόδοση
 
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Θ´ 36 - 36
36 Οταν δε είδε τα πλήθη του λαού, ησθάνθη ευσπλαγχνίαν και πόνον δι' αυτούς, διότι ήσαν αποκαμωμένοι πνευματικώς και παραπεταμένοι, σαν πρόββατα που δεν είχαν ποιμένα.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι´ 1 - 8
1 Αφού προσεκάλεσε τους δώδεκα μαθητάς του ο Ιησούς, έδωκεν εις αυτούς εξουσίαν επί των ακαθάρτων πνευμάτων, ώστε να τα εκδιώκουν από τους δαιμονιζομένους και να θεραπεύουν κάθε

Ο Απόστολος της Κυρισκής - Γ´ Ματθαίου -των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου (29 Ιουνίου)

(Β΄Κορ. ια΄ 21- ιβ΄ 9)
Κατὰ ἀτιμίαν λέγω, ὡς ὅτι ἡμεῖς ἠσθενήσαμεν. ἐν ᾧ δ᾿ ἄν τις τολμᾷ, ἐν ἀφροσύνῃ λέγω, τολμῶ κἀγώ. ῾Εβραῖοί εἰσι; κἀγώ· ᾿Ισραηλῖταί εἰσι; κἀγώ· σπέρμα ᾿Αβραάμ εἰσι; κἀγώ· διάκονοι Χριστοῦ εἰσι; παραφρονῶν λαλῶ, ὑπὲρ ἐγώ· ἐν κόποις περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως, ἐν φυλακαῖς περισσοτέρως, ἐν θανάτοις πολλάκις· ὑπὸ ᾿Ιουδαίων πεντάκις τεσσαράκοντα παρὰ μίαν ἔλαβον, τρὶς ἐρραβδίσθην, ἅπαξ ἐλιθάσθην, τρὶς ἐναυάγησα, νυχθημερὸν ἐν τῷ βυθῷ πεποίηκα· ὁδοιπορίαις πολλάκις, κινδύνοις ποταμῶν, κινδύνοις λῃστῶν, κινδύνοις ἐκ γένους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις ἐν πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ, κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις· ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ, ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις, ἐν λιμῷ καὶ δίψει, ἐν νηστείαις πολλάκις, ἐν ψύχει καὶ γυμνότητι· χωρὶς τῶν παρεκτὸς ἡ ἐπισύστασίς μου ἡ καθ᾿ ἡμέραν, ἡ μέριμνα πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν. τίς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τίς σκανδαλίζεται, καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι; εἰ καυχᾶσθαι δεῖ, τὰ τῆς ἀσθενείας μου καυχήσομαι. ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ οἶδεν, ὁ ὢν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅτι οὐ ψεύδομαι. ἐν Δαμασκῷ ὁ ἐθνάρχης ᾿Αρέτα τοῦ βασιλέως ἐφρούρει τὴν Δαμασκηνῶν πόλιν πιάσαι με θέλων, καὶ διὰ θυρίδος ἐν σαργάνῃ ἐχαλάσθην διὰ τοῦ τείχους καὶ ἐξέφυγον τὰς χεῖρας αὐτοῦ.Καυχάσθαι δὴ οὐ συμφέρει μοι· ἐλεύσομαι γὰρ εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις Κυρίου. οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων· εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν· ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ. καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον· εἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν· ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ρήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι. ὑπὲρ τοῦ τοιούτου καυχήσομαι, ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι εἰ μὴ ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου. ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων· ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· φείδομαι δὲ μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με ἢ ἀκούει τι ἐξ ἐμοῦ. Καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατᾶν, ἵνα με κολαφίζῃ ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι. ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ᾿ ἐμοῦ· καὶ εἴρηκέ μοι· ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾿ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ.

Απόδοση σε απλή γλώσσα:
Από λόγους ντροπής το λέω, σαν εμείς να ήμασταν ασθενείς· αλλά, σε ό,τι κάποιος τολμάει, (με αφροσύνη μιλάω) τολμάω και εγώ· είναι Εβραίοι; Και εγώ· είναι Ισραηλίτες; Και εγώ·
είναι σπέρμα τού Αβραάμ; Και εγώ. Είναι υπηρέτες τού Χριστού; (Παραφρονώντας μιλάω)

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής - Γ´ Ματθαίου -των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου (29 Ιουνίου)

(Ματθ. ιστ΄13-19)
᾿Ελθὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων· τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; οἱ δὲ εἶπον· οἱ μὲν ᾿Ιωάννην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ ᾿Ηλίαν, ἕτεροι δὲ ῾Ιερεμίαν ἢ ἕνα τῶν προφητῶν. λέγει αὐτοῖς· ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγεται εἶναι; ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπε· σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ· μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέ σοι, ἀλλ᾿ ὁ πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς. καὶ δώσω σοι τὰς κλεῖς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

Απόδοση σε απλή γλώσσα:
Και όταν ο Ιησούς ήρθε στα μέρη τής Καισάρειας του Φιλίππου, ρωτούσε τους μαθητές του, λέγοντας: Για ποιον με λένε οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός τού ανθρώπου;

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ 09-10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014


    Η ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 09 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ  10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014.  
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 77€
     ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ  ΣΥΜΠΕΛΙΡΑΛΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΉΣ: ΠΟΥΛΜΑΝ ΧΑΛΚΙΔΑ - ΡΑΦΗΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, ΠΟΥΛΜΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ, ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ, 
ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΤΗΛ 6974421529.

Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΟΡΩΔΙΑΣ


Πραγματοποιήθηκε χθες 22/06/2014 στον προαύλιο χώρο του Ιερού μας Ναού, η γιορτή λήξης των χορευτικών τμημάτων (παιδικού και ενηλίκων) και της χορωδίας, της ενορίας μας. Οι παρευρισκόμενοι ζήσαμε μια όμορφη βραδιά, βγαλμένη από την παράδοση της Πατρίδας μας. Τα παραδοσιακά τραγούδια και χορούς,  δίδαξαν οι: Ματούλα Μπαλαφούκα στη χορωδία, Σταματούκου Μαρία και Παναγιώτης Κόρδης στο χορευτικό. Το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας, εκπροσώπησε ο Αρχ. π. Χρυσόστομος Καλύβας ο οποίος και έδωσε τα εύσημα στους συμμετέχοντες των δραστηριοτήτων.

Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014

Ο απόστολος της Κυριακής Β´ Ματθαίου

Προς Ρωμαίους επιστολή Παύλου (β΄10–16)
Ἀδελφοί, δόξα καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ ῞Ελληνι· οὐ γάρ ἐστι προσωποληψία παρὰ τῷ Θεῷ. Ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται· καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διὰ νόμου κριθήσονται. Οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ τοῦ νόμου δίκαιοι παρὰ τῷ Θεῷ, ἀλλ᾿ οἱ ποιηταὶ τοῦ νόμου δικαιωθήσονται. Ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῇ, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσι νόμος, οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις
αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων. Ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἀπόδοση σέ ἁπλή γλώσσα:

Ἀδελφοί, δόξα καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη διὰ τὸν καθένα ποὺ κάνει τὸ καλόν, διὰ τὸν Ἰουδαῖον πρῶτα καὶ ἐπίσης διὰ τὸν Ἕλληνα, διότι ὁ Θεὸς δὲν μεροληπτεῖ. Ὅσοι ἁμάρτησαν χωρὶς τὸν νόμον, χωρὶς τὸν νόμον καὶ θὰ ἀπολεσθοῦν, καὶ ὅσοι ἁμάρτησαν ἐνῷ ἦσαν ὑπὸ τὸν νόμον θὰ

Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

ΙΕΡΑ ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Γράφτηκε από τον/την κ. Αλέξανδρο Μαρκουίζο
Το απόγευμα, στα προπύλαια του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Τρυπητής ιεράς νήσου Μήλου, έλαβε χώρα η επίσημη υποδοχή του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και των συνοδευόντων Αυτόν Αγιωτάτων Αρχιερέων και εν συνεχεία τελέσθηκε Πολυαρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου, κατά τον οποίο το θείο λόγο εκήρυξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος κ. Δαμασκηνός.
Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος κ. Δαμασκηνός τόνισε ότι πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό πρώτον για τους Μάρτυρες, δεύτερον για τους Αγίους, τρίτον για τη μεγάλη και σπάνια ευκαιρία της παρουσίας του στις λαμπρές τελετές της Μήλου και τέταρτο για την ευλογημένη σύμπτωση των τελετών αυτὼν με τα Ονοματήρια του Μακαριωτάτου, προς τον Οποίο ευχήθηκε έτη πολλά και υγιεινά, ώστε να αποτελεί για όλους σκέπη και προστασία.
Τέλος, ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο κ. Δωρόθεο Β' για την πρόσκλησή του και τον συνεχάρη για την αίσια έκβαση των προσπαθειών του, να αναγνωρισθεί επισήμως η Μήλος ως ιερά νήσος.
Μετά το πέρας της Ακολουθίας, στον αύλειο χώρο του Ναού, παρουσιάστηκε μεγάλη πνευματική-πολιτιστική εκδήλωση, στην οποία συμμετέσχον η Φιλαρμονική του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, το παιδικό χορευτικό συγκρότημα του δεκαθέσιου Δημοτικού Σχολείου Μήλου, το χορευτικό συγκρότημα του Δημοτικού Σχολείου Αδάμαντος, το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Γυναικών Δήμου Μήλου και η χορωδία «ΕΥΦΩΝΟΝ» του Ιερού Ναού Αγίου Φωτίου Θεσσαλονίκης, παρουσία πλήθους λαού.
Ο Μακαριώτατος κ. Ιερώνυμος Β' ευλόγησε τα παιδιά, που συμμετείχαν και τους πρόσφερε μικρούς σταυρούς, ως ευλογία, και συνεχάρη τους Εκπαιδευτικούς για την μέριμνά τους να καλλιεργήσουν στα παιδιά την αγάπη προς τη μεγάλη μουσική παράδοση του λαού μας.

ΠΑΝΔΗΜΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ ΩΣ ΙΕΡΑΣ ΝΗΣΟΥ

Την Κυριακή, 14 Ιουνίου, Εορτή των Αγίων Πάντων και των απ` αιώνος στις ιερές Κατακόμβες Μήλου κεκοιμημένων, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρυπητής τελέσθηκε Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία,  προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β', άγοντος τα ονοματήριά Του, παρουσία του Εκπροσώπου της Κυβερνήσεως, Υπουργού Εργασίας και Βουλευτού Κυκλάδων κ. Ιωάννη Βρούτση, Βουλευτών του Νομού, Εκπροσώπων του Στρατού, της Αεροπορίας, του Ναυτικού και της Ελληνικής Αστυνομίας, των τα πρώτα φερόντων στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, το Νομό και στο Δήμο Μήλου, εκπροσώπων της Εταιρείας “S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΜΗΛΟΥ”, και πλήθους Μηλίων.
   Στην ομιλία Του, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος Β' αναφέρθηκε στη σημασία και το ρόλο, που παίζουν οι Άγιοι στη ζωή μας, σηματοδοτώντας το δρόμο προς τη σωτηρία, και, επικαλούμενος το Γραφικό “και οι λίθοι κεκράξονται”, τόνισε ότι “πολλοί θέλησαν να φράξουν το στόμα των Κατακομβών της Μήλου, αλλά με τη “σιωπή” τους οι πέτρες του ιερού Μνημείου μας οδήγησαν στην σημερινή πανηγυρική σύναξη και μας δίνουν δύναμη να συνεχίζουμε την αποστολή μας, καλώντας μας σε ενότητα, δίνοντας πρώτοι εμείς το παράδειγμα στο Λαό.”
   Ακολούθως, ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β' προσεφώνησε τον Μακαριώτατο ως εξής:
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΥΡΟΥ & ΜΗΛΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β' ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ Β' ΕΠΙ ΤΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΙ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ ΩΣ ΙΕΡΑΣ ΝΗΣΟΥ  
“Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος,
κ. Ἱερώνυμε,
   Ὑποδεχόμενοι σήμερον εἰς τήν ἐξάκουστον, τήν περικλυτήν καί ἀρχαιόθεν πασιμέλουσαν διά τόν ὀρυκτόν της πλοῦτον νῆσον Μῆλον, τήν νῆσον τῶν ἑπτά πνευματικῶς τε καί κοινωνικῶς Ἐνοριῶν  καί τῶν ἱερῶν Κατακομβῶν, τήν Ὑμετέραν Σεπτήν τῆς καθ` Ἑλλάδα παροικούσης Ἐκκλησίας Κορυφήν, χαίρομεν καί ἀγαλλιῶμεν καί τήν χαράν ἡμῶν ἑξαγγέλλομεν.
   Καί τῷ ὄντι, Μακαριώτατε, μείζω ταύτης χαράν οὐκ εἰδομεν, ὑποδεχόμενοι Ὑμᾶς, τόν ἐν ἡμῖν Πρῶτον καί τῆς Αὐτοκεφάλου καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀξιόθρονον Ταγόν, διά τετάρτην ἤδη φοράν  ἐπισκεπτόμενον τάς νήσους τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τόν πιστόν αὐτῆς Λαόν ἐπευλογοῦντα και ἡμῖν συλλειτουργοῦντα,  εἰς Σίφνον, τούτέστιν, τήν  5ην Ἰουνίου ἔτους ὀγδόου καί δισχιλιοστοῦ, εἰς ἱεράν νῆσον Τῆνον, τήν 15ην Αὐγούστου κατά τό αὐτό ἔτος, καί εἰς τήν ναυσιλυτήν Ἑρμούπολιν, τήν καθέδραν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τήν 6ην Δεκεμβρίου ἔτους τρίτου καί δεκάτου καί δισχιλιοστοῦ.
   Καί νῦν, Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, Σᾶς ὑποδεχόμεθα, μετά τῆς Σεπτῆς χορείας τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀδελφῶν Ἀρχιερέων, εἰς τήν Μῆλον, τήν ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων οἰκισθεῖσαν, εἰς τήν περιοχήν Φυλακωπή τῆς ὁποίας, μία ἐκ τῶν πρώτων Εὐρωπαϊκῶν πόλεων ἤκμασεν καί κέντρον τοῦ Κυκλαδικοῦ Πολιτισμοῦ κατέστη.
   Σᾶς καλωσορίζομεν εἰς μίαν νῆσον, οἱ κάτοικοι τῆς ὁποίας, διά τήν πρός τήν ἐλευθερίαν άγάπην των διεκρίθησαν, εἰς τούς Πέρσας νά προσφέρουν γῆν καί ὕδωρ ἠρνήθησαν, εἰς τήν ναυμαχίαν τῆς Σαλαμῖνος ἐπολέμησαν, κατά τόν Πελοποννησιακόν πόλεμον ὀδυνηρῶς τήν πικράν ἐμπειρίαν τῆς ὑποταγῆς τῆς ἀγάπης πρός τήν εἰρήνην καί τήν ἐλευθερίαν εἰς τό ἄδικον και στυγνόν δίκαιον τοῦ ἰσχυροτέρου ἐβίωσαν, ἀλλά και ἐκ τῶν πρώτων κατά τῆς Ὀθωμανικῆς κυριαρχίας, τήν 11ην Ἀπριλίου 1821 ἐπανεστάτησαν.
   Ἀναφωνοῦμεν τό «ὡς εὖ παρέστητε» εἰς τήν νῆσον, ἡ ὁποία ἐνωρίτατα τό σωτήριον τῆς τοῦ Χριστοῦ διδασκαλίας μήνυμα ἐνεκολπώθη καί εἰς τά πλουτοφόρα ἔγκατα τῆς ὁποίας ὁ σπόρος τῆς Ἐκκλησίας, ὡς σπέρμα σινάπεως, εἰς τούς ὑγρούς καί σκοτεινούς διαδρόμους καί τά ἀρκοσόλια τῶν Κατακομβῶν  ἐτάφη καί ὡς δένδρον εὐσκιόφυλλον ἔβλαστεν, ἁγιάζων αὐτήν καί τούς ἐπ’ αὐτῆς!
   Αἱ ἱεραί Κατακόμβαι, τό μοναδικόν τοῦτο ἐν Ἑλλάδι καί Ἀνατολικῇ Μεσογείῳ Πρωτοχριστιανικόν Σέμνωμα καί ἐφάμιλλον τῶν Κατακομβῶν τῆς Ρώμης Σέβασμα, τό ἱερόν ταμεῖον χιλιάδων ψυχῶν ἁγίων, ἅπαντας συνήγαγεν σήμερον ἡμᾶς, ἐπί τῷ τέλει τῆς ἐπισήμου ἀναγνωρίσεως καί τῆς παγκοσμίου ἀνακηρύξεως ὅτι ἡ νῆσος αὕτη, ἐν ᾗ ἑστήκαμεν γῆ ἁγία ἐστί!
   Διότι αἱ Κατακόμβαι τῆς Μήλου δέν ἀποτελοῦν ἁπλῶς ἕν πρωτοχριστιανικόν, ἔστω, νεκροταφεῖον, ἀλλ’ εἶναι ἡ μυστική καί κατάγειος «θημωνιά» τῶν, ὑπό τήν σιωπήν καί εὐωδίαν τῆς Μηλίας γῆς ἀναπαυομένων, ἁγίων ψυχῶν,  τῶν πρός Κύριον τῆς Χριστιανικῆς Ἑλλάδος  ἀπαρχῶν.
   Εἶναι ὁ εὐκτήριος οἶκος, ὑπό τούς σκοτεινούς καί ὑγρούς θόλους τοῦ ὁποίου κατά τρόπον μοναδικόν καί ἀνεπανάληπτον ἡ κοινωνία ζώντων καί τεθνεώτων, τῆς ἐπί γῆς στρατευομένης καί ἐν οὐρανῷ θριαμβευούσης Ἐκκλησίας, ἐξεδηλώθη ...
   Εἶναι τό ἀνεπιτήδευτον Θυσιαστήριον, τό μόλις διά τῆς λυχνίας φωτιζόμενον, ἐκ τοῦ ὁποίου θερμόταται πρός Κύριον προσευχαί άνηνέχθησαν....
   Εἶναι ὁ ἱερός τόπος, εἰς τόν ὁποῖον ἐναργέστατα ἀπεδείχθη ὁ σκοπός τῆς νέας θρησκείας, ὡς ἡ τοῦ παλαιοῦ ανθρώπου νέκρωσις καί ἡ ριζική ἐν Χριστῷ ἀναγέννησίς του.
   Ἐντός τῶν καταχθονίων στοῶν του ὁ σπόρος τοῦ εὐλογημένου ἄρτου ἐρρίζωσεν καί ἀνεφύη, τάς ἀκάνθας καταπνίγων τῆς κακίας καί τῆς ἁμαρτίας.
   Αἱ Κατακόμβαι τῆς Μήλου ἀποτελοῦν, ἐπίσης, καί μνημεῖον μοναδικῆς πολιτιστικῆς ἀξίας, καθώς αἱ ἐπιγραφαί, οἱ παντοειδεῖς συμβολισμοί, τό ἀρχέγονον Βαπτιστήριον, αἱ λυχνίαι καί τά  συνεχῶς ἀνακαλυπτόμενα ἀρχιτεκτονικά «μέλη», καθιστοῦν ταύτας σπουδαιότατον καί παραστατικότατον Χριστιανικόν Κειμηλιοφυλάκιον,  τό ὁποῖο πρό τῶν ὀφθαλμῶν μας διαγράφει τήν ζωήν τῆς ἡρωικῶς ἀθλησάσης Ἐκκλησίας καί ἀποδεικνύεται τό πρῶτον καλλιτεχνικόν κέντρον, ὑπό τούς ἀμαυρούς θόλους τοῦ ὁποίου αἱ ἀπαρχαί τῶν ἐκκλησιαστικῶν τεχνῶν ἐκαλλιεργήθηκαν.
   Μακαριώτατε,
   Σεβασμιώτατοι Ἀδελφοί,
βαθυτάτη συγκίνησις διακατέχει ἡμᾶς τε καί ἅπαντα τόν εὐσεβῆ καί εὐγενῆ τῆς Μήλου Λαόν, τόν ὁμοθυμαδόν μετά τοῦ ἱεροῦ Κλήρου, τῶν φιλογενῶν Συλλόγων, Σωματείων καί Φορέων, τῶν ἐκπαιδευτικῶν τε καί τῶν μαθητῶν συνεορτάζοντα καί συνευφραινόμενον μεθ’ Ὑμῶν τήν ἡμέραν ταύτην τῆς δικαιώσεως πολυετῶν προσπαθειῶν, ἡ πανηγυριζομένη σήμερον αἰσία ἔκβασις τῶν ὁποίων ὀφείλεται εἰς τήν ἁρμονικήν συνεργασίαν Ἐκκλησίας, Πολιτείας καί Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως.
   Δοξολογοῦντες τόν ἐν Τριάδι προσκυνητόν Κύριον, ὅτι ἠξίωσεν ἡμᾶς τοῦ μοναδικοῦ προνομίου ποιμαίνειν Ἐπαρχίαν, δυσίν ἤδη ἱεραῖς νήσοις κεκοσμημένην, τήν Παναγιοφύλακτον Τῆνον καί τήν Θεοφρούρητον Μῆλον, καθηκόντως καί ὀφειλετικῶς χάριτας ἀναγνωρίζομεν καί εὐχαριστίας  προσφέρομεν κατά πρῶτον εἰς Υμᾶς, Μακαριώτατε, τόν Πρόεδρον καί τούς Σεβασμιωτάτους Ἀδελφούς, τούς συναπαρτίσαντας τήν Διαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον τῆς 153ης Συνοδικῆς Περιόδου (2008-2009), οἱ ὁποῖοι ἀσμένως ἀπεδέχθητε καί υἱοθετήσατε τήν ἡμετέραν Εἰσήγησιν.
   Εὐγνώμονες εὐχαριστίαι ὡσαύτως ὀφείλονται εἰς τόν σχόντα τήν πρωτοβουλίαν τῆς εἰσαγωγῆς πρός ψήφισιν εἰς τήν Βουλήν τῶν Ἑλλήνων τῆς Συνοδικῇ Διαγνώμῃ εἰσηγήσεως, Ὑπουργόν τότε διατελοῦντα ἐπί τῶν Ἐσωτερικῶν κ. Προκόπιον Παυλόπουλον, Κωνσταντίνου Καραμανλῆ Πρωθυπουργεύοντος.
   Ἄξιον καί δίκαιον κρίνομεν πρός τούτοις εὐχαριστῆσαι τούς τελεσφόρως συντελέσαντας εἰς τήν ὑπό τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Καρόλου Παπούλια ὑπογραφήν καί ἔκδοσιν τοῦ Προεδρικοῦ διά τήν ἀναγνώρισιν τῆς Μήλου ὡς ἱερᾶς νήσου Διατάγματος, Ὑπουργούς Ἐσωτερικῶν τῆς ὑπό τόν ἐντιμώτατον κ. Ἀντώνιον Σαμαρᾶ Κυβερνήσεως, κ. κ. Εὐριπίδην Στυλιανίδην καί Ἰωάννην Μιχελάκην, καθώς καί τόν Ἐντομολογιώτατον Πρόεδρον τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας κ. Σωτήριον Ρίζον καί τήν περί αὐτόν Ὁλομέλειαν.
   Μακαριώτατε,      
   Προνοίᾳ καί εὐδοκίᾳ τοῦ Πανοικτίρμονος Θεοῦ ἑορτάζομεν σήμερον τήν ἀνακήρυξιν, ἤ μᾶλλον, τήν ὁμολογίαν τῆς ἱερότητος τῆς νήσου Μήλου, ἡμέραν μνήμης τοῦ μεγάλου ἀσκητοῦ, θεολόγου καί Ἐκκλησιαστικοῦ συγγραφέως ἁγίου Ἱερωνύμου, τοῦ καί ὑπό τῆς Δυτικῆς Θεολογίας ὡς «Μεγίστου Διδασκάλου» ἀνεγνωρισμένου, καί Ὑμετέρου Ἐφόρου κληρωθέντος.
   Ἐπί τῇ εὐλογητῇ συγκυρίᾳ ταύτῃ, δεχθῆτε, Μακαριώτατε, ὡς ἔνδειξιν ἀγάπης ὑἱκῆς καί σεβασμοῦ ἀπεριορίστου, τήν ἐν τῇ Μονῇ Ξενοφῶντος τοῦ Ἁγιωνύμου Ὅρους ἱστορηθεῖσαν εἰκόνα τοῦ εὐκλεοῦς διδασκάλου τῶν ἀρετῶν καί μυστογράφου τῆς Χάριτος, μετά τῶν ὁμοθύμων καί ὁλοθυμων εὐχῶν, ἡμῶν τε καί τοῦ περί ἡμᾶς Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Μοναχικῶν Ταγμάτων καί τοῦ πιστοῦ Λαοῦ,  ὅπως Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν, ὀ τοῦ  Παναγίου  Πνεύματος χορηγός, διά πρεσβειῶν τῆς Μεγαλόχαρης Μητρός Αὐτοῦ, ἧς αἱ σεπταί Εἰκόνες ἐκ Μήλου, τῆς ἐπιλεγομένης «Κορφιάτισσας», καί ἐκ τῆς ἁγιοτόκου Κιμώλου, τῆς ἐπιλεγομένης «Ὁδηγητρίας», εἰς προσκύνησιν ἐνδάδε πρόκεινται, τῶν Ἁγίων Παντελεήμονος τοῦ Ἰαματικοῦ καί Μεθοδίας τῆς ἐν Κιμώλῳ, ἱερά λείψανα τῶν ὁποίων πρός εὐλογίαν καί ἁγιασμόν νῦν παρατίθενται ἡμῖν, ὡς καί πάντων τῶν ἐν ταῖς ἱεραῖς Κατακόμβαις ἀναπαυομένων Ἁγίων, καταξιοῖ τήν Ὑμετέραν προσκυνητήν μοι Μακαριότητα, πηδαλιουχεῖν τήν Αὐτοκέφαλον καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, διά τῆς ἐνούσης Ὑμῖν συνέσεως καί τῶν κατακοσμούντων Ὑμᾶς σπανίων πλεονεκτημάτων καί σπουδαίων ἀρετῶν,  ἐπί ἔτη ὡς πλεῖστα, ὑγιεινά, εὐκλεῆ τε καί πανευφρόσυνα, ἀναφωνῶν, ὡς ὁ τῆς Βασιλευούσης Λαός πρός τόν Πατριάρχην αὐτοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς:
   «Εἰς πολλούς καί ἀγαθούς χρόνους ὁ Θεός ἀγάγει τήν Ἀρχιεπισκοπίαν ὑμῶν».
   Τέλος, ανεγνώσθησαν από Άμβωνος και υπό τις ενθουσιώδεις επευφημίες των παρισταμένων τα Συνοδικά Έγγραφα και το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα περί ανακηρύξεως της Μήλου ως ΙΕΡΑΣ ΝΗΣΟΥ.

Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00μμ  ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΑΣ ΝΑΟ  ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ  ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ  ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Πολιτιστική Εκδήλωση για την λήξη των μαθημάτων των παραδοσιακών χορών και της χορωδίας της Ενορίας μας.

Την Κυριακή 22 Ιουνίου 2014 και ώρα 08:00μμ θα πραγματοποιηθεί Πολιτιστική Εκδήλωση στον προαύλιο χώρο του Ιερού μας Ναού, από τα τμήματα  των παραδοσιακών χορών και από το τμήμα της  Χορωδίας των μεγάλων  
του Πνευματικού Κέντρου .


Η παρουσία σας θα μας δώσει μεγάλη χαρά. 


ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Ο ΕΡΑΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

 Αγαπητέ μου ενορίτα,
     Επικοινωνώ μαζί  για να σου γνωστοποιήσω ότι στον Ιερό μας Ναό θα πραγματοποιηθούν κάποιες εργασίες στο χώρο του Ιερού Βήματος, δηλαδή κατασκευή ( ΠΕΡΙΔΡΟΜΙΟΥ) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, ( χωρίς φυσικά να υπάρχουν γκρεμίσματα) αλλά θα πρέπει  να αποκατασταθούν και κάποια προβλήματα τεχνικά στον χώρο του Ιερού Βήματος και γύρω απ' αυτό τα οποία έχουν παρουσιαστεί από τα χρόνια.
        Για μια ακόμη φορά ως Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου μαζί με τους συνεργάτες μου Ιερείς και Λαϊκούς, παρόλο που γνωρίζουμε τη δύσκολη συγκυρία του τόπου μας, απευθύνουμε έκκληση στην αγάπη, τα αισθήματα και τον ανθρωπισμό σου  και ζητούμε την δική σου υλική βοήθεια  όσο οι δυνατότητες σου το επιτρέπουν, προκειμένου να στηρίξεις την προσπάθεια μας αυτή. 

Σε ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 10 Ιουνίου 2014 έως και την Κυριακή 15 Ιουνίου 2014 θα πραγματοποιηθεί ο Έρανος για τις εργασίες του Ιερού μας Ναού.

Καθετί που θα προσφέρετε  θα πάρετε και την απόδειξη που θα αναγράφει το ποσό το οποίο έχετε κάνει δωρεά. Τα μπλόκ είναι θεωρημένα από την Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος και θα φέρουν την σφραγίδα του Ιερού μας Ναού. 

Μπορείτε όμως και την προσφορά σας να την προσφέρετε απευθείας στον Ιερό μας Ναό, στον υπεύθυνο Ταμεία μας. 

Σ' ευχαριστώ και σου εύχομαι πλούσια της ευλογία της Παναγίας μας. 

 Σε ασπάζομαι 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
αρχιμ. Θεοφύλακτος Τσαγκάρης

Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΔΑΥΪΔ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΕΥΒΟΙΑΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΚΑΝΗΘΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΤΟΥ  ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ  ΔΑΥΪΔ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΕΥΒΟΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 02 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΔΕΥΤΕΡΑ 02 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΩΡΑ 06:30,μ.μ.:  ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ, ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ & ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΪΔ .
ΩΡΑ 08:30,μ.μ.: ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ.
( Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 09:15μμ).

ΤΡΙΤΗ 03 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΩΡΑ 07:00,π.μ.: ΌΡΘΡΟΣ & Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
ΩΡΑ 06:30,μ.μ.:  ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ & ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΣΙΟ ΔΑΥΪΔ .
ΩΡΑ 08:30,μ.μ.:  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΟΣΙΟ ΔΑΥΪΔ.
( Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 09:15μμ)

ΤΕΤΑΡΤΗ   4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΩΡΑ 07:00,π.μ.: ΟΡΘΡΟΣ & Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΩΡΑ 01:30,μ.μ.: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΪΔ ΓΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014

ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ Το Ευαγγέλιο & Μετάφραση στη νεοελληνική

  Κατά Λουκάν (κδ΄ 36-53)

Ἐν ταῖς ημέραις εκείναις, ἔστη ὁ Ἰησοῦς ἐν μέσῳ τῶν μαθητῶν καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν. Πτοηθέντες δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τί τεταραγμένοι ἐστέ, καὶ διατί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; Ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου, ὅτι αὐτὸς ἐγώ εἰμι· ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα.
Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐπέδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας.
Ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων εἶπεν αὐτοῖς· ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε; Οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος καὶ ἀπὸ μελισσίου κηρίου, καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν.
Εἶπε δὲ αὐτοῖς· οὗτοι οἱ λόγοι οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν, ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωυσέως καὶ προφήταις καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ.
Τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς, καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι οὕτω γέγραπται καὶ οὕτως ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη, ἀρξάμενον ἀπὸ Ἱερουσαλήμ. Ὑμεῖς δέ ἐστε μάρτυρες τούτων.
Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ᾿ ὑμᾶς· ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει Ἱερουσαλὴμ ἕως οὗ ἐνδύσησθε δύναμιν ἐξ ὕψους. Ἐξήγαγε δὲ αὐτοὺς ἔξω ἕως εἰς Βηθανίαν, καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς.
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς διέστη ἀπ᾿ αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν. Καὶ αὐτοὶ προσκυνήσαντες αὐτὸν ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης, καὶ ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τῷ ἱερῷ αἰνοῦντες καὶ εὐλογοῦντες τὸν Θεόν. Ἀμήν.
Μετάφραση στη νεοελληνική


Τις ημέρες εκείνες, εστάθηκε ο Ιησούς εις το μέσον και τους λέγει, «Ειρήνη υμίν». Καταληφθέντες
δε από τρόμον και φόβον, ενόμισαν ότι βλέπουν φάντασμα. Αλλ’ αυτός τους είπε, «Γιατί είσθε

Αποστολικό Ανάγνωσμα της ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, η απόδοσή του στην νεοελληνική

 Ο Ἀπόστολος Πράξεις Αποστόλων (α΄ 1-12)
Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ Πνεύματος Ἁγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήφθη· οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι᾿ ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Καὶ συναλιζόμενος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου· ὅτι Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας.
Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες· Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ; Εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ, ἀλλὰ λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐφ᾿ ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.
Καὶ ταῦτα εἰπὼν βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη, καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. Καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν ἐσθῆτι λευκῇ, οἳ καὶ εἶπον· ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε ἐμβλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; Οὗτος ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀναληφθεὶς ἀφ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανόν, οὕτως ἐλεύσεται, ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν.
Τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου ἐλαιῶνος, ὅ ἔστιν ἐγγὺς Ἱερουσαλήμ, σαββάτου ἔχον ὁδόν.
Ἀπόδοση στη νεοελληνική:
Εἰς τὸ πρῶτον βιβλίον, ὦ Θεόφιλε, ἐμίλησα δι’ ὅλα, ὅσα ὁ Ἰησοῦς ἄρχισε νὰ κάνῃ καὶ νὰ διδάσκῃ,
μέχρι τῆς ἡμέρας ποὺ ἀνελήφθη, ἀφοῦ ἔδωκε διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐντολὰς εἰς τοὺς

Ερμηνεία της εικόνας της Αναλήψεως (Χρήστος Γκότσης)

Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ

ορτή τς ναλήψεως εναι τό πισφράγισμα το λυτρωτικο ργου το Χριστο καί τό θριαμβευτικόν πιστέγασμα τν σων πραξεν Κύριος πέρ τν νθρώπων. πως λέγει τό Κοντάκιον τς ορτς: «Τήν πέρ μν πληρώσας οκονομίαν καί τά πί γς νώσας τος πουρανίοις, νελήφθης ν δόξ Χριστέ Θεός μν, οδαμόθεν χωριζόμενος, λλά μένων διάστατος καί βον τος γαπσί σε· γώ εμι μεθ᾿ μν καί οδείς καθ᾿ μν». Χριστός δηλαδή, πού εναι Θεός μας, νελήφθη ν δόξ, ταν συμφώνως πρός τό θεον σχέδιον συνεπλήρωσε καί λοκλήρωσε τά σα πέρ μν πραξεν. Ατά νωσαν τήν γν μέ τόν ορανόν, τούς νθρώπους μέ τόν Θεόν. νάληψις δέν σήμαινε βεβαίως καί χωρισμόν το Κυρίου πό τούς γαπημένους Του Μαθητάς. Μέ ατούς Διδάσκαλος παρέμεινεν νωμένος συμφώνως πρός τήν πόσχεσίν Του: «Καί δού γώ μεθ᾿ μν εμι πάσας τάς μέρας ως τς συντελείας το αἰῶνος. μήν» (Ματθ. 28, 20).
Τό ργον το Κυρίου μετά τήν νάληψίν Του ες τούς ορανούς συνέχισε καί συνεχίζει κκλησία. Ατή, μέ τήν δύναμιν πού τς δωκεν